Over

Passion Week

CHRISTELIJKE STUDENTEN LATEN NADENKEN OVER HUN EIGEN GELOOF EN NIET-CHRISTELIJKE STUDENTEN IN CONTACT BRENGEN MET JEZUS

Wat is een Passion Week?
Een Passion Week is een week van events op de universiteit en/of hogeschool die open zijn voor iedereen, onafhankelijk van overtuigingen of geloof. Hierbij wordt ingegaan op vragen die er onder studenten zijn over het leven, geloof en God.  De onderwerpen worden in talks belicht vanuit een christelijk perspectief, waarbij ruimte wordt geboden voor een open dialoog hierover tussen christelijke en niet-christelijke studenten.

Ons doel
Bij een Passion Week willen we studenten met verschillende levensbeschouwingen met elkaar in gesprek laten gaan over wat hen beweegt en hoe ze aan kijken tegen God en Jezus. Wat zijn de diepere motieven die jou drijven? Wat is je passie? Tijdens de lezingen worden deze onderwerpen belicht vanuit het leven van Jezus. Een historisch persoon die al eeuwenlang een grote impact heeft op het leven van miljarden mensen. Juist in je studententijd is het belangrijk om je eigen levensbeschouwing ter discussie te stellen en hierover in gesprek te gaan met mensen met een andere visie. Op deze manier willen we studenten die nog nooit over God en Jezus hebben nagedacht uitdagen om te onderzoeken of dit verhaal nog relevant is voor hun leven. En aan de andere kant willen we christelijke studenten die in een bubbel leven in een publieke setting hierover in gesprek te laten gaan en zo uit te zoeken wat ze precies geloven. Zodat beide groepen uiteindelijk van elkaar mogen leren en elkaar op een dieper niveau ontmoeten.

Onze naam
De naam Passion Week is afgeleid van het tv-programma The Passion dat in 2014 in Groningen plaats vond. Rondom dit event werd de eerste Passion Week van Nederland opgezet. Vervolgens hebben andere steden dit voorbeeld gevolgd door een eigen Passion Week op te zetten. Zo zijn er voor 2018 zeven Passion Weeks gepland en voor 2019 tien. In de naam slaat Passion zowel op het Paas/Passieverhaal van Jezus als op de passie van christelijke studenten voor de persoon Jezus. Een Passion Week duurt 3 a 4 dagen en hoeft overigens niet altijd rondom Pasen plaats te vinden.

Onze samenwerking
De Passionweek is een project van IFES-Nederland. Landelijk wordt er samengewerkt met Navigators en Studentlife. Internationaal wordt er nauw samengewerkt met Ichthus Vlaanderen en daarnaast met MOET en Chrysolis. Passion Weeks is ook betrokken bij het Europese FEUER netwerk.

Passion Weeks 2018-2019:

9

Steden

3172

Bezoekers

25

zoekers

116

follow-up

Passion Weeks 2017-2018:

6

Steden

1936

Bezoekers

17

zoekers

54

follow-up

Sluit Menu