Tiemen Verbree

Navigators

Mail Tiemen Verbree

Mijn naam is Tiemen Verbree. Al vele jaren ben ik betrokken bij de passion week. In Groningen heb ik vele jaren meegewerkt in het lokale team. Ik ben erg enthousiast over de passion week. Ik heb mogen zien dat dit initiatief heel veel positieve effecten heeft.

Ten eerste is het prachtig om te zien dat de naam van Jezus klinkt op de campus. Door dit te doen komen studenten tot geloof in Hem! Dat betekent dat er feest is in de hemel en ik deel in die vreugde. Elke keer weer als ik zo’n getuigenis hoor.

Het is een prachtige kans voor jonge christenen om te leren getuigen. De verkondiging van het evangelie is voor vele studenten iets nieuws en vaak iets beangstigends. De passion week laat zien dat Jezus Christus relevant is voor vandaag. Het laat zien hoe je het evangelie op een aansprekende manier kunt verwoorden en overbrengen. De week daagt christelijke studenten uit om met hun medestudenten in gesprek te gaan over Jezus, en rijkt woorden en andere handvatten (muziek, beeld, kunst) aan om te getuigen van Hem.

De passion week overstijgt de kerkmuren. Het gaat om de verkondiging van Jezus. We zien dat deze week een platform is voor verbinding. Met name tussen student, leraar en kerk. We zien dat al deze partijen samenwerken met eenzelfde doel, voor eenzelfde God en met eenzelfde hoop. Het is een voorrecht om een stuk te zien van de vervulling van het gebed dat Jezus bidt in Johannes 17.