Marieke Sybrandi

IFES HOST

Mail Marieke Sybrandi

Mijn verlangen is dat iedereen de kans krijgt over Jezus te horen, dat kennis van God de aarde vult en dat mensen van alle volken en talen God eren. Dat wordt een mooi feest!

Om deze droom werkelijkheid te maken, werk ik voor IFES met internationale studenten in Utrecht in project Rooted. We willen dat internationale studenten zich thuis voelen in Utrecht door contact met locals en dat ze de kans krijgen het goede nieuws te horen!

Mijn taak in het Nationaal Team Passionweeks is strategisch meedenken over de koers van de Passionweeks Nederland. Ik ben ook beschikbaar als spreker. Lokaal ben ik betrokken bij de coördinatie van de Passionweek Utrecht.